piątek, 24 sierpnia 2018

Stop kopalni w IzerachProszę przyłączcie się, to bardzo ważne, każdy głos przeciw powstaniu kopalni się liczy:

https://zmienmy.to/petycja/stop-kopalni-odkrywkowej-w-izerach/

Gmina Stara Kamienica, dnia 23 sierpnia 2018 r.

Sz. P. Paweł Hreniak Wojewoda Dolnośląski 
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu


PROTEST
My, niżej podpisani mieszkańcy i miłośnicy Gór i Pogórza Izerskiego, wnosimy sprzeciw wobec wszelkich planów oraz prób uruchomienia w miejscowości Mała Kamienica kopalni odkrywkowej leukogranitów, gnejsów i surowców skaleniowych. Wspierając stanowisko gminy Stara Kamienica wyrażone w skardze do SKO, sprzeciwiamy się również wpisaniu złoża tych surowców do Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
Obecność wpisanego do studium złoża oraz świadomość związanych z nim zamierzeń inwestycyjnych odbiera mieszkańcom możliwość spokojnego planowania swojej przyszłości w miejscu, w którym żyją, będzie ono również odstraszać wszelkich inwestorów z branży turystycznej, przez co zostanie zniweczony dotychczasowy kierunek rozwoju gminy.
Dodatkowo bulwersuje nas fakt, iż złoże zostaje wpisane do studium z całkowitym zignorowaniem faktu, iż pokrywa się ono z występującym na tym terenie złożem uranu. Wpisywanie do studium złoża surowców skaleniowych bez wskazywania na jego konfliktowość ze względu na występowanie w tym samym miejscu innych, niebezpiecznych pierwiastków i w ten sposób oddawanie go do dyspozycji prywatnego inwestora jest według nas niebezpieczne dla życia i zdrowia mieszkańców. Fakt ten nie powinien był i nie może zostać zignorowany przez P. Wojewodę. 
Inwestor deklaruje wolę uruchomienia na tym terenie kopalni odkrywkowej wraz z całą jej infrastrukturą techniczną oraz zakładem przeróbczym. Jesteśmy zdecydowanie przeciw takiej inwestycji w miejscu stanowiącym cenny fragment europejskiego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, w miejscu chętnie odwiedzanym przez turystów, a przede wszystkim w miejscu otoczonym siedliskami ludzkimi. Hałas, zapylenie, ciężki transport, obniżenie poziomu i zanieczyszczenie wód gruntowych, oraz inne uciążliwości związane z funkcjonowaniem na tym terenie niemal 36 hektarowej odkrywki, na zawsze zniweczą walory tych terenów, które przestaną być także zdrowym i bezpiecznym miejscem dla ludzi. Dostęp do wody i nieskażonego powietrza jest naszym niezbywalnym prawem.
Nazwisko
Imię
PESEL
Podpis

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak
tel. 71 340 63 01
e-mail: wojsekr@duw.pl
https://www.facebook.com/wojewodadolnoslaski/
Paweł Hreniak Wojewoda Dolnośląski Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław 


Prosimy o udostępnianie , wysyłanie podpisanego protestu drogą elektroniczna oraz pocztą , można także zadzwonić do Pana Senatora .
Jeżeli popierasz ten protest wesprzyj nasze działania , razem możemy zrobić wszystko

1 komentarz: